fbpx

״מי ייתן כל האדם נביאים״

האם כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להיות נביאים? סדנה בהנחיית נעמה שקד

״אינני מצפה לנביא ואינני מבקש נביא. הנביא לא יגאל את העם, כי הנביא לא יגאל את האדם. הנבואה צריכה להיות שוֹרה על כל העם, על כל האדם... העם – הנה הנביא, האדם – הנה הגואל! ואני מאמין בכוח העם, כל עוד אני מאמין באדם, כל עוד אני מאמין בחיים.״

נבואה אצל גורדון אינה ראיית עתידות או נסתרות. היא, אפשר לומר: לראות ולחיות את ההווה, את החיים לכל מעמקיהם. זו תביעה של חיים גדולים, חיים לאין סוף. תביעה גדולה להיות עצמנו – מלאוּת של ״אני״ אישי, לאומי ואוניברסלי שאחוזים זה בזה. להיות נפש חיה ובת־חורין שחשה אחדות עם הבריאה. לגדול ולגדל יכולת אין־סופית שגנוזה בנו. זו תביעה שאינה מקבלת את המציאות כמו שהיא, אלא מלאה ספק ואמונה בחיים, נאבקת ואוחזת ב״אולי״: אולי אפשר לתקן. אולי אם ירצה האדם יהיה הוא טוב וחייו יהיו טובים.

האם כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להיות נביאים? מה המשמעות הממשית של זה בשבילנו ובשביל העולם? בסדנה ננסה ללמוד יחד, להבין מעט, לפתוח את ליבנו בהתנסויות ובעיקר לקחת שאלות ושיעורי בית לחיים.

בהנחיית 

נעמה שקד לומדת ואוהבת את גורדון. עובדת בחומר וברוח, עם אנשים וקבוצות

  • סדנה תהליכית עד 01:00 בלילה