fbpx

משחק הקלפים

בהשראת הפתקים של דוד בן יוסף | בהנחיית ספי גלדצהלר

דוד בן יוסף היה כותב על פתקים. מכתבים לעצמו ולבוראו, מנטרות מחזקות, מילים עוצמתיות ומספרים. את הפתקים הוא היה מפזר בביתו כדי להזכיר ולהדהד לעצמו את המסרים.

סדנת 'משחק הקלפים' היא סדנה שדוד עצמו הגה והיה מבצע אותה בסדנאות המיוחדות שלו. במהלך הסדנה פורשים את הקלפים על הרצפה ומסתובבים ביניהם. כל משתתף בוחר קלף אחד שמדבר אליו, מעצבן אותו, מסקרן אותו או עושה לו טוב, ובאמצעות זה מתפתח שיח על מה שהפתקים מהדהים לנו ועל דמותו של דוד. מטרת משחק הקלפים היא לפתוח פתחים קטנים לנושאים הגדולים של החיים.

דוד בן יוסף הוא מורי ורבי לענייני נפש האדם, בריאות הגוף וחינוך. הוא עזר לי לסלול את השביל המיוחד והיחיד שלי. הוא גם היה שכן וחבר יקר, למרות שהיה בינינו הפרש של 50 שנה. דוד היה איש אמת ונון־קונפורמיסט קיצוני, הייתה לו חוכמת חיים עמוקה מני ים ויכולות רגשיות עוצמתיות. הוא עבד את עבודת החיים, בנפש ובגוף, כשהכול הוא עושה לשם שמיים, עם אפס רווחים. לאחר מותו עסקתי בהוצאת ספר וסרט עליו ועל משנתו.

בהנחיית

ספי גלדצהלר תלמידו וחברו של דוד בן יוסף. מורה דרך ירושלמי, מוזיקאי, סופר ודוקטורנט לפילוסופיה יהודית