fbpx

שירת העשבים

מפגש יוצרי טבע, אקו-פואטיקה בהשתתפות: מירלה משה אלבו, מאיה ויינברג, עודד פלד, צוריאל אסף

״רעיון העבודה רואה את כל החיים האנושיים מאוחדים לאחד עם חיי הטבע, את כל התרבות האנושית בצורת שותפות לטבע ביצירה, במחשבה, בשירה, בצער״ 

מפגש יוצרים ייחודי הפותח חלון לתנועת השיר הנרקמת מחוץ לשבילי השירה הכבושים.

שורשי שירת הטבע העברית, הקרע הבוער בין אדם ומקום, והריפוי החיוני שמציע לנו השיר מול נופי הארץ המשתנים – מיפוי עכשווי של ממשק בין יצירה בהשראת הטבע לאופק של משבר האקלים.

משתתפים:

מירלה משה אלבו, מחברת ״ארמון הטרמיטים״ – ספר שירת אקלים עברי חלוצי בסוגה.

מאיה ויינברג משוררת אקו־פואטית וחוקרת עטלפים.

עודד פלד משורר טבע ותיק ומתרגם שירת הטבע הגדולה של וולט וויטמן.

בהנחיית צוריאל אסף משורר גלילי הפועל בהשראת גורדון – ״האקולוג העברי הראשון״.

האירוע בשיתוף השומר החדש