fbpx

טבעי לכתוב

סדנת כתיבה בהנחיית: צוריאל אסף

שיטוט מונחה וסדנה אקו־פואטית המשלבים מתכוני שיטוט מפתיעים לצד כלים של כתיבה יצירתית מעולם שירת הטבע. 

הזמנה פתוחה לחוויה של קומפוסט אקו־פואטי, קשיבות־מקום וציור מילולי, ובעיקר הזדמנות לחזרה אל האמת היצירתית שלנו, כמה זה בסופו של יום – טבעי לכתוב.

בהנחיית המשורר והמשוטט 

צוריאל אסף 

הסדנה בשיתוף השומר החדש

זה לא הכל –

עוד אירועים מעניינים!

קודם
הבא