fbpx

טבעי לכתוב

סדנת כתיבה בהנחיית: צוריאל אסף

״היה זמן שכתיבת מכתב, כמו קבלת מכתב, הייתה לי כשהיא לעצמה מעין חג. חייתי במכתבים כמו שאני חי בטבע. כשהיו ייסורים באים אליי – והם אצלי אורחים תדירים – היו לי שתי דרכים להשיב רוחי: הייתי מטייל יחידי כשעה בתוך הטבע, או הייתי כותב מכתב לאחד מידידיי... ושני אלה היו מביאים לי את ההרגעה הדרושה. את הפיוס עם הכול, את ההשתתפות בצער עם הכול״.

שיטוט מונחה וסדנה אקו־פואטית המשלבים מתכוני שיטוט מפתיעים לצד כלים של כתיבה יצירתית מעולם שירת הטבע. 

הזמנה פתוחה לחוויה של קומפוסט אקו־פואטי, קשיבות־מקום וציור מילולי, ובעיקר הזדמנות לחזרה אל האמת היצירתית שלנו, כמה זה בסופו של יום – טבעי לכתוב.

בהנחיית המשורר והמשוטט 

צוריאל אסף 

הסדנה בשיתוף השומר החדש

זה לא הכל –

עוד אירועים מעניינים!

קודם
הבא