fbpx

שלמה בר והברירה הטבעית

מופע טראנס אקסטטי שמחבר בין הפיוטים והשירה העברית הקלאסית למוזיקה ערבית וצפון־אפריקאית והשפעות מהמוזיקה ההודית והפרסית

״צריך עיון גדול: מה היא האמנות? מה היא צריכה להיות? מה יחסה אל צירוף המידות וכו׳? שם צריך קודם כול לדאוג לאי־האמצעיות של החיים, צריך קודם כול לדאוג שהאדם יחיה בלי חציצה, שמחשבתו תתפרנס מתוך הטבע והחיים בלי אמצעי ותחיה לתוך רגשותיו ולתוך מעשיו עד סוף עומקם, וכן רגשותיו – לתוך מחשבתו ולתוך מעשיו, וכן מעשיו – לתוך רגשותיו ולתוך מחשבתו. בתור סמל להאמנות במובן זה יכולה לשמש המוזיקה עם אי־אמצעיותה המוחלטת.״ 

שלמה בר, מייסד להקת הברירה הטבעית, מלחין, זמר ומתופף שהעברית היא מקור ההשראה העיקרי שלו, יוצר טוטאלי ואשף מילים. כמוזיקאי הראשון בישראל ששילב בין כלים מזרחיים למערביים, בר חולל שינוי עצום במוזיקה הישראלית והשפיע על אמנים רבים. מופע טראנס אקסטטי שמחבר בין הפיוטים והשירה העברית הקלאסית למוזיקה ערבית וצפון־אפריקאית והשפעות מהמוזיקה ההודית והפרסית, בתהליך שאי אפשר שלא להצטרף אליו. 

שלמה בר שירה ותוף | שלום מור גיטרה | ניר סרוסי כינור | אלדד סומנר בס

זה לא הכל –

עוד אירועים מעניינים!

קודם
הבא