fbpx

אור הגנוז משורש הנשמה – SOLD OUT

סדנת ליווי רוחני בהשראת א״ד גורדון בהנחיית: עינת רמון

״הנפש החיה אינה מכונה, שהמכונן יכל לכונה כיד חכמתו הטובה עליו. ואם יש בך נפש חיה, לא תועלנה לך כל חכמות, כי הנפש החיה תבענית, קשה מכל בעלי חובות, היא מרגישה את עצמה יתומה בעולם של אין סוף, בתוך ניגודים וסתירות לאין חקר, כשאין היא רואה קשר פנימי, קשר של חיים בינה ובין האין סוף היא מרגישה עצמה מטולטלת בכף הקלע, כשאין היא רואה כי הרוח הנושא אותה, המחיה אותה, עצם עצמותה היא רוח ממרום, רוח חיי עולם. [...] הנפש – חיה, חיה חיי אדם ומדברת בלשון החיים, בלשון בני אדם. ולשונה מובנה, כלומר מורגשת, נחיה״

סדנא זו בתפוסה מלאה – בחרו סדנא אחרת

במהלך הסדנא נלמד קטעים מההגות של גורדון הנוגעים בבדידות הקיומית של האדם ובאופנים מתוך תורתו המאפשרים להיחלץ ממנה, להעלות אותה. נלמד כיצד להיעזר בהגות של גורדון לצורך עבודה רוחנית יומיומית ולצורך עבודה עם בני אדם ה"פוגשים" מצוקות שונות בחייהם, בני נוער כזקנים, בריאים כחולים.

נשמע על מקרים בהם הסתייעו מלווים רוחניים (בני אדם שעברו הכשרה ללוות אנשים ונשים במצבי מצוקה שונים- נוער בסיכון, קשישים, מתמודדים עם מחלות שונות ו/או עם מצבי תעסוקה מאתגרים ועוד.
בסדנה נתרגל עבודה עם 2- 3 קטעים מהגות גורדון שיש בהם היכולת לבקע את מעגל הבדידות הפנימית, להנכיח אותה ולהציע נתיבים לתקוה ולריפוי.

בהנחיית

עינת רמון, מלווה רוחנית ומדריכה בליווי רוחני. מנהלת תכנית מרפא להכשרת מלווים רוחניים במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים ומרצה בכירה למחשבת ישראל שם.

מזה כמה עשורים שאני חוקרת את הגות א"ד גורדון מצד אחד ובליווי רוחני של בני אדם המתמודדים עם מצוקות שונות, לרוב בריאותיות, מצד שני.

ספרי הראשון על גורדון, חיים חדשים: דת אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרן דוד גורדון יצא לאור בהוצאת כרמל בשנת2007 הבאתי מפירות מחקרי על תפיסת האימהות המרכזית כל כך להגותו של א"ד גורדון ועל השלכותיה המוסריות. ספרי השני אמת וחסד (שיצא בהוצאת מכון שכטר למדעי היהדות בשנת 2015) הביא לציבור המלווים הרוחניים ובעלי המקצועות המשיקים להם (רופאים, אחיות, מטפלים) לקט של קטעי קריאה מן המדרש ומן ההגות היהודית המודרנית לצד שאלות מכוונות על קטעים אלו אותן חיברתי לצורך שיחה ודיון עם מלוּוים. שני הספרים היניבו שיח פורה בקרב בני אדם שההגות של גורדון ושל אחרים האירה להם פינות בעתות של מבוכה וכאב.

לאחרונה יצא לאור ספרי החדש, "האור הגנוז בשורש הנשמה" הספר כולל 36 קטעים מהגותו של גורדון  ולצדן שאלות לשיחה בחברותא עם עצמנו ועם זולתנו, על הדברים החשובים בחיים הדברים הנוגעים בנשמתנו. הספר סולל דרך להסתייעות בהגות גורדון באמצעות השאלות בעיתות של מצוקה.

זה לא הכל –

עוד אירועים מעניינים!

קודם
הבא