fbpx

מקלחת יער

התבודדות יפנית, טיול מדיטטיבי בין עצי היער, טקסטים קדומים ואלתורים מקוריים

״וממך, אחי, אבקש רק דבר אחד. שכח לשעה את כל הדעות והתורות שבעולם, וגם תורתנו הכתובה בכלל, שכח את כל מה שקראת ושמעת, שכח גם מה שדיברתי בזה אני, השלך מתוך נשמתך כל מה שהובא שמה מבחוץ, התבודד עם עצמך ועם הטבע, התייחד עם עצמך ועם הטבע, הקשב למה שמתרחש בעומק נשמתך, שמע מה שיאמר לך ה׳אני׳ הטהור שלך! אז לא אצטרך להרבות דברים. אז יהיה לנו לב אחד, אפילו בשעה שדעותינו תהיינה שונות; אז לא נצטרך ללכת בשביל אחד כדי להיות קרובים זה לזה: כל אחד במסלולו ילך, והמסלול אל יהיה קטן. בעולמנו הקטן יש מקום למרחקים אין סוף ולעולמות אין קץ.״ 

ריח אדמה טרייה ואגלי טל, אפלה פריכה, צללי חיות וחרקים, רוח קרירה וזיכרונות של אהבות. טיול שתיקה מדיטטיבי בין עצי היער. בהשראת א"ד גורדון, רבי נחמן מברסלב ומסורות יפניות עתיקות.

 

זה לא הכל –

עוד אירועים מעניינים!

קודם
הבא