fbpx

בניית טרסות מסורתית

בהנחיית: מוישי פרידמן

״אל ייראה הדבר כי אני מעלה כאן דיבורים על פריחה באוויר השמיים, על קנה מידה שכולו רוחניות. אני מדבר כאן בראש וראשונה על עבודת כפיים פשוטה, על עבודה עצמית. זה היסוד שרק הוא עלול לתת קיום ממשי בעל ערך לכל מעשינו ויצירותינו בעולם הגשמי והרוחני כאחד.״

סדנה מעשית ללימוד מלאכה עתיקה שכמעט נשתכחה מן העולם – בניית קיר אבן בבנייה יבשה (טרסה), בלי בטון או דבק, אלא בסידור אבנים חכם ומדויק שיגרום להן להישאר במקומן אלפי שנים.

נעמוד על סגולותיה של האבן ועל משקלה בעולם העבודה והרוח. נלקט מאבני המקום, נלמד את סודן ונבנה יחד קיר אבן בכפות ידינו. 

בהנחיית 

מוישי פרידמן מומחה למלאכות מסורתיות ומנהל המרכז החינוכי חוות דעת בחִרבת ארזה בגילה

זה לא הכל –

עוד אירועים מעניינים!

קודם
הבא