fbpx

מעגל שירה עם אורקה טפלר

מעגל שירה ותפילה לשנה החדשה

בתו, יעל גורדון, א״ד גורדון זכרונות ודברי הערכה

״בהתעוררות רבה היה מתאר לפניי את עתידו הנעלה של האדם, כאשר ימצא ויחפור את המטמונים שבנפשו, ואיך יפרוץ אורו הגנוז ויאיר את יחסי בני האדם עד שיגיעו למדרגה של ׳שמים חדשים וארץ חדשה׳.״  ״אם אנו מאמינים באפשרות של התקדמות גדולה כזו של רוח אנוש בעתיד, עלינו להתחיל לכוון את אורח חיינו מהיום לקראת העתיד הגדול הזה. אלה היו מאחרוני דבריו בליל מותו.״

מעגל שירה ותפילה בהנחיית 

אורקה (אור) טפלר יוצרת ומלחינה, סולנית בלהקות אורות ו־FORESTT, מובילת מעגלי שירה

זה לא הכל –

עוד אירועים מעניינים!

קודם
הבא