הילולת

פנחס שדה

16/08

משוגעים, אוהבים, נביאים, סהרוריים, בודדים, עזובים, מתגעגעים וכל בני האדמה מוזמנים להילולת הנביא אשר נדם בטרם עת וצאצאים לא השאיר אחריו פנחס שדה

על שפת התהום נקשיב לשתיקת האדמה, נקריא מכתביו, ננגן משיריו שהולחנו ומפסוקי התהילים שהיה קורא הביאו עמכם קטעים שנגעו בליבכם, קוניאק, קלמנטינות וחרציות צהובות