הילולת

אהרון דוד גורדון

16/08

הילולת אהרון דוד גורדון
חלוצים, עובדי כפיים, תסריטאים ולבבות מרגישים מוזמנים להילולת הזקן
אשר נפטר בטרם עת וצאצאים החיים עמנו אין

אהרון דוד גורדון
בערב היורד נקשיב לצער העולמי ולהמיית הלבבות
נבקש את חידוש החיים, את התפתחות יחס האדם לעצמו ויחס האדם לאדם
נקרא מכתביו, נזמר ניגונים קדמוניים ונרקוד בריקוד מופלא עם d.j. בבא גוזמבא