אם נדע לבקש חיים - נפגשים עם א״ד גורדון - אסופה

אסופה ראשונה מסוגה בעקבות הגותו של אהרן דוד גורדון, מגדולי הרוח שחיו כאן בינינו לפני כמאה שנה. אדם שהמציא את המילה 'חוויה', שחייו היו דוגמה חיה ונאמנה לתורתו, ותורתו רלוונטית מאי-פעם לחיינו, כאן, כיום.

המאמרים והרשימות האישיות שבספר נכתבו על ידי קוראיו ואוהביו של גורדון במגוון תחומי חיים: היחיד, העם, הטבע, חינוך, קהילה, עבודה, אלוהים, התפתחות אישית, גוף ונפש ועוד. מן האסופה עולה הממד החדשני, המהפכני והאקטואלי שבדברי גורדון, ושאיפתו לחולל שינוי ותיקון בתודעה, בחברה ובאנושות.

הכותבים מביעים בשפה בהירה את החיבורים בין הגותו לבין אתגרים בני זמננו. הם יוצרים מפגשים עם קול ייחודי, רב-השראה, מעורר מחשבה ונוגע לנפש.

הספר פונה למחפשי דרך ולשואפי חזון, לחפֵצים במבט צלול ועמוק על שאלות קיומיות, למבקשים התחדשות בחיים.

למידע נוסף

88

קנה עכשיו